• ZKC staat voor korfballen op een goed niveau 
  veel extra activiteiten voor kinderen 
  oog hebben voor elkaar. Kom gerust eens langs.
  ZKC, meer dan korfbal alleen!

 • Oproep Meld je aan als jeugdscheidsrechter!

  Tekort aan jeugdscheidsrechters

  Bij de arbitrage in de breedtesport zien we bij ZKC 31 minder positieve ontwikkelingen. Daar zijn we inmiddels door een ondergrens gezakt, met enkele gaten in het fluitschema als gevolg.

  Het zal jullie niet verbazen, dat dit de motivatie binnen onze commissie niet ten goede komt.  Hoewel ik er, gezien de ervaringen tot nu toe, niet veel van verwacht, doe ik dus de volgende dringende oproep: MELD JE AAN VOOR HET FLUITEN VAN ONZE JEUGDTEAMS !

  Je krijgt van ZKC 31 materiaal en ondersteuning, en we houden bij het indelen altijd rekening met eigen wedstrijden, voorkeuren en wensen.

   

  Persoonlijk statement

  Het tekort aan animo om te fluiten, in combinatie met de chronische problemen van de Jeugd TC om trainers te vinden, heeft mij tot het volgende (persoonlijke) statement gebracht.

  Indien een team (senioren, A-junioren, B-aspiranten) van ZKC 31 in mijn ogen onvoldoende inbreng heeft betreffende arbitrage en training, dan fluit ik hiervan geen oefenwedstrijden meer.

  En voldoende inbreng kwantificeer ik als:

   

  -          Minimaal 75% van het team doet iets als scheidsrechter,  trainer of coach

  -          Minimaal 25% is actief als scheidsrechter

   

  Volgens is mij er geen enkel team dat deze quota haalt, maar als dit niet zo is, dan hoor ik het graag.

  Ook voor discussie over dit statement ben ik beschikbaar, net als voor andere ideeën om meer mensen enthousiast te krijgen voor het fluiten of trainen van ploegen.

   

  Namens de scheidsrechterscommissie,

  René Tel