• ZKC staat voor korfballen op een goed niveau 
  veel extra activiteiten voor kinderen 
  oog hebben voor elkaar. Kom gerust eens langs.
  ZKC, meer dan korfbal alleen!

 • Van de voorzitter - 1 mei 2016

  Het is een tijdje stil geweest van mijn kant, maar dat betekent natuurlijk niet dat er niets is gebeurd. Honderd-en-één kleine dingen die het vermelden niet waard zijn, en een paar grotere zaken die ik er hier wil uitlichten.

   

   Het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken was het feit dat onze hoofdtrainer Robin terugkwam op de eerdere afspraak om nog een jaar met elkaar door te gaan. Hij ziet onvoldoende perspectief om met name de beleving in de selectie te vergroten. Het stelt de TC voor een aantal grote uitdagingen en met name Reinier heeft er de afgelopen twee weken heel veel tijd ingestoken om een oplossing ?? in de vorm van een andere trainer ?? te vinden. Dat valt nog niet mee, want verreweg de meeste trainers hebben op dit moment al een club voor volgend jaar. De TC is er druk mee en houdt ons ongetwijfeld via de website op de hoogte van de vorderingen.

   

   Verder zijn we druk bezig met het uitwerken van de verplichte bardienst voor volgend jaar. Technisch gezien staat het systeem dankzij de inspanningen van René Tel en Suzanne de Vries al klaar. Op een website kan iedereen zich straks zelf aanmelden voor bardiensten; doe je dat niet, dan delen wij je in. De reden dat we overgaan op deze verplichting is dat het al jaren moeilijk is om voldoende barmensen te vinden. Om het ook voor die vrijwilliger(s) leuk te houden én te vergemakkelijken, gaan we over op een verplichting. Bij voetbal is dat al heel gebruikelijk en verschillende korfbalclubs in onze directe omgeving werken al met zo??n verplichting. Ons systeem is dan ook mede gebaseerd op de ervaringen van andere clubs.

   

   We zijn uiteraard gevoelig voor kritiek: op de ALV kwam er wat weerstand tegen de verplichting voor mensen die al heel veel doen voor de club. We willen ons nog niet gaan begeven in het moeras om alle vrijwilligerstaken te gaan waarderen met een puntensysteem en dat te gaan bijhouden (al biedt Sportlink die mogelijkheid wel), maar waarschijnlijk gaan we wel groepen vrijwilligers uitsluiten van de verplichting, of pas als allerlaatste indelen. Mirjam houdt zich er vanuit het bestuur mee bezig, en samen met René en Suzanne komt er de komende maanden een aankondiging van de start van het systeem. Opmerkingen en ideeën mogen naar haar, en houd intussen vooral de website en de nieuwsbrief in de gaten!

   

   Op de ALV kondigde ik aan dat we van de gemeente de toezegging hadden om ??binnenkort?? te gaan praten over de toekomst van de Tref. Deze week werd bekend dat dat woensdagavond 1 juni wordt: samen met andere belanghebbenden (scholen, andere sportclubs, wijkoverleg) gaan we met de gemeente in gesprek. Uit de uitnodiging blijkt dat de gemeente zelf nog geen idee heeft wat ze wil; het is dus zaak de ambtenaren en de politiek te overtuigen van de noodzaak de Tref na 2020 te behouden of een volwaardig alternatief te bieden. Wordt vervolgd.

   

   De afgelopen weken was er enige discussie over een wedstrijd van de A1 op 4 mei om 20.15 uur. Enkele bezorgde leden vonden dat ongepast. We hebben er als bestuur goed over nagedacht en toch besloten de wedstrijd toe te staan, op voorwaarde dat iedereen die daar behoefte aan heeft, rond acht uur stil moet kunnen zijn. We zijn van mening dat het spelen van een korfbalwedstrijd ná acht uur geen negatieve invloed heeft op de beleving van 4 mei door jongeren; het kan zelfs een positief effect hebben als ze er samen bij stil staan. Tegelijkertijd realiseren we ons dat mensen hier heel verschillend over kunnen denken. Wees er daarom van overtuigd dat we 4 mei als bestuur ook heel belangrijk vinden en de beslissing niet lichtzinnig hebben genomen.

   

   Ik sluit af met een vrolijk bericht: afgelopen week heeft onze oud-penningmeester en oud-interim voorzitter Luut Visser een Koninklijke Onderscheiding gekregen, onder meer voor zijn vrijwilligerswerk in het verleden bij ZKC. Wij feliciteren Luut bij deze van harte met deze mooie erkenning!  

   

   Erwin

  voorzitter@zkc31.nl