• ZKC staat voor korfballen op een goed niveau 
  veel extra activiteiten voor kinderen 
  oog hebben voor elkaar. Kom gerust eens langs.
  ZKC, meer dan korfbal alleen!

 • Jeugd TC journaal 17 maart 2017

  Dat is een tijd geleden, dat u iets gehoord heeft van de Jeugd TC. En ik hoor u al denken: "Wat hebben zij zo al die tijd gedaan?"

   

  Laat ik dan eerst beginnen met het feliciteren van de Jeugd kampioenen zaal. Super gedaan! Ook kunnen we mededelen dat we nergens in onze jeugd zijn gedegradeerd. Dus wij kunnen als Jeugd TC alleen maar trots zijn op onze jeugdspelers en trainers.

   

  Wij zijn de laatste paar maanden zeer druk geweest. Ik zal u wat belangrijke zaken vertellen, want er zitten namelijk ook een paar belangrijke zaken voor u tussen.

   

  Zo hebben wij tijdens het zaalseizoen voor alle teams de indelingen wat betreft trainingstijden en trainingsaccomodaties moeten regelen. Nu is dit nog niet het moeilijkste.

   

  Sinds december zijn wij alweer druk bezig met volgend seizoen. En laat ik je vertellen dat het dit jaar toch nog een stukje moeilijker is dan voorgaande seizoenen. Het is natuurlijk voor ons allemaal de eerste keer. En daarbij hebben wij sinds dit seizoen ook te maken met een nieuwe regelgeving vanuit de KNKV.

  Volgend seizoen zullen de leeftijdsgrenzen binnen het korfbal gaan verschuiven. Met name in het jeugdkorfbal zal dit voor bepaalde spelers bijzondere consequenties hebben.Ik zal, met behulp van wat officiele stukken van de bond, proberen uit te leggen wat er gaat veranderen.


  Achtergrond

  Internationaal wordt in het korfbal de leeftijdsgrens van 1 januari gebruikt. Omdat de Nederlandse korfbalbond, het KNKV, voor de eigen competitie 1 oktober aanhoudt, "levert dit altijd problemen op voor Regionale Talenten Centra (RTC)-teams en nationale teams. Een kwart van de talenten kan telkens maar één jaar deel uitmaken van deze talenten teams", aldus het KNKV. Om dit probleem op te lossen zal vanaf volgend seizoen ook voor de Nederlandse korfbalcompetitie 1 januari worden gehanteerd als nieuwe peildatum. Dit zal vanaf volgend seizoen de realiteit zijn en daar zullen we als vereniging in mee moeten gaan.

  Wat verandert er nu precies?
  Dit seizoen werd bepaald in welke leeftijdscategorie (F t/m A) spelers moesten worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober 2016. Vanaf volgend seizoen wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari, voor volgend seizoen is dat 1 januari 2018.
  Tussen de peildatum van dit seizoen en volgend seizoen zit dus 15 maanden en dat betekent dat sommige spelers in die tijd twee keer jarig zullen zijn. Dit geldt voor alle spelers die geboren zijn op de data 2 oktober t/m 1 januari. Je zou kunnen zeggen dat de spelers geboren op die data ?? door de ogen van de bond ?? tijdens dit seizoen twee keer jarig zijn en dus ‘twee jaar ouder worden’.

  Wat betekent dit voor mij, mijn zoon of dochter?
  Voor spelers die tussen 2 januari tot en met 1 oktober jarig zijn, verandert er niet zo veel. Zij doorlopen de leeftijdscategorieën F t/m A op de normale manier en zitten twee jaar in elke leeftijdscategorie plus een gebruikelijk derde jaar in de A.

  Voor spelers geboren op de data 2 oktober t/m 1 januari verandert er wel degelijk wat. Het gevolg van de wijziging is dat zij niet twee jaar in elke leeftijdscategorie zullen spelen, maar eenmalig al na één jaar door zullen gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Voor sommige spelers geldt dat zij daar komend seizoen meteen iets van merken, voor andere spelers treedt dat effect pas merkbaar een jaar later op. Kort gezegd komt het erop neer dat:

  • Als deze spelers nu eerstejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, C of B, dan kunnen zij volgend jaar niet nog een jaar in deze categorie spelen. Zij gaan volgend seizoen meteen al een leeftijdscategorie omhoog.
  • Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, of C, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar een categorie hoger, maar dan zullen zij het jaar daarop meteen weer een categorie omhoog gaan.
  • Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie B, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar de A, maar dan zullen zij na 2 in plaats van 3 jaar over gaan naar de senioren.

  In de tabel hieronder wordt het effect voor elke groep spelers zo duidelijk mogelijk weergegeven:

   tabel leeftijdsgrenzen 2017

   

  Zoals je ziet veranderen er dus een heleboel zaken. En hebben wij als Jeugd TC een flinke klus om alle teams weer rond te krijgen.

  Het zal dus ook kunnen betekenen dat er sommige teams wat uit elkaar vallen, natuurlijk zullen wij als Jeugd TC proberen de teams zo compleet, leuk en competitief mogelijk te maken.

   

  Ook zeer belangrijk zijn de trainers, ook deze vrijwilligers hebben wij weer hard nodig. Zo zijn wij alweer druk bezig om voor volgend seizoen voor elk team een trainer te krijgen.

   

  Wij merken door de hele club heen dat de hoeveelheid vrijwilligers afneemt en laten wij daar als club nou net zo afhankelijk van zijn. Nu willen wij u toch vragen of u ons en vooral de kinderen kan helpen. Mocht u het leuk vinden trainen te geven, meldt u dan vooral aan!!!

   

  Door het teruglopen van vrijwilligers is helaas de ledenwerving commissie geraakt. Dit betekent dat er nog maar één commissielid aanwezig is bij ledenwerving. Nu zijn wij natuurlijk de moeilijkste niet en hebben wij Esther de Boer van de ledenwerving welkom mogen heten bij ons in de JTC.

   

  Ledenwerving is één van de belangrijkste commissies bij onze club. Want wanneer er geen aanwas meer is bij onze jongste jeugd, betekent dit dat onze club langzaam ophoudt met bestaan. Ik weet het, dit klinkt wel heel dramatisch.

  Maar u moet weten dat dit wel iets is waar wij nu erg mee zitten. Wij als JTC zijn nu druk bezig met Esther om dit probleem op te lossen. Maar dat is helaas niet zo makkelijk als dat het lijkt.

   

  Zo hebben wij natuurlijk wel wat ideeën voor acties om rondom scholen en het schoolkorfbal op te zetten, maar dat is natuurlijk niet genoeg.

  Wij zullen met de hele vereniging meer moeten doen om een stabiele club te blijven in de toekomst.

   

  Daarom is uw hulp hier in zeer belangrijk. Mocht u leuke ideeën hebben voor acties bij u in de wijk of bij jou op school, schroom niet en mail ons direct.

   

  Ik hoop dat ik u op deze manier weer genoeg informatie heb gegeven. U zal snel weer van ons horen met informatie voor vogend seizoen.

   

  Sportieve groetjes namens de Jeugd TC.

   

  Michael