• ZKC staat voor korfballen op een goed niveau 
  veel extra activiteiten voor kinderen 
  oog hebben voor elkaar. Kom gerust eens langs.
  ZKC, meer dan korfbal alleen!

 • In memoriam Hille Homma

  Maandagavond 20 maart overleed op 67-jarige leeftijd ons erelid en oud-voorzitter Hille Homma. Hoewel niet onverwacht, komt zijn overlijden als een klap voor heel ZKC; we zullen hem ontzettend gaan missen.

   

  Hille was een betrokken lid van onze vereniging en bekleedde in de 53 jaar dat hij lid was, talloze functies. Ik leerde hem zelf kennen als een kundige, betrokken trainer in de tijd dat ik in de aspiranten en junioren speelde. Als je voorbij zijn rustige, bescheiden voorkomen keek, zag je een warme man die zich met heel zijn hart inzette voor de ploeg. Ik denk met veel plezier terug aan die jaren.

   

  Anderen zullen hem kennen van zijn tijd in de jeugdcommissie en jeugd technische commissie, als wedstrijdsecretaris, als scheidsrechterscoördinator, als speler, als scheidsrechter, als secretaris van het bestuur of als voorzitter. Die laatste functie bekleedde hij van 1998 to 2001. In 2009 kende ZKC hem het erelidmaatschap toe vanwege zijn vele verdiensten voor de club.

   

  Hij was de laatste jaren, altijd vergezeld door zijn Tine, nog steeds veel bij ZKC te vinden als toeschouwer bij het eerste of bij de wedstrijden van zijn kleinkinderen, zelfs toen dat als gevolg van zijn ziekte steeds moeilijker werd. Het tekent zijn betrokkenheid bij ZKC. Met Hille verliest ZKC een graag gezien lid dat veel voor de club heeft betekend.

   

  We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies en hopen dat onze club hen de komende tijd tot steun kan zijn. In het bijzonder Tine, Annemieke, Petra, Bauke en Gerda, maar natuurlijk ook de kleinkinderen, andere familieleden en alle leden die behoefte hebben aan troost.

   

  Namens het bestuur,


  Erwin