• ZKC staat voor korfballen op een goed niveau 
  veel extra activiteiten voor kinderen 
  oog hebben voor elkaar. Kom gerust eens langs.
  ZKC, meer dan korfbal alleen!

 • Wijzigingen spelregels per 1 september 2017

  Huidige Regel

  Nieuwe regel 
  §1.6 Uitrusting van spelers en officials (2e paragraaf) Alle voorwerpen die tijdens het spel gevaar kunnen opleveren, zoals brillen zonder montuur, armbanden, halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen veroorzaken.

  §1.6 Uitrusting van spelers en officials (2e paragraaf)

  Alle voorwerpen die tijdens het spel gevaar kunnen opleveren, zoals scherpe nagels, brillen zonder montuur, armbanden, halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen veroorzaken. Nagels moeten kort geknipt en glad zijn. 
  § 2.3 h Het controleren van spelers op gevaarlijke voorwerpen

   

  Nieuwe regel § 2.3 h Het controleren van spelers op gevaarlijke voorwerpen

  De scheidsrechter zal controleren dat aan de voorwaarden gesteld in de tweede paragraaf van §1.6 wordt voldaan.

  § 3.1 b Time Out (4e paragraaf)

  De scheidsrechter geeft door middel van het Tteken en - tegelijkertijd - een fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 45 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen. De wedstrijd zou 60 seconden na het begin van de time-out moeten worden hervat. § 3.1 b Time Out (4e paragraaf)

  De scheidsrechter geeft door middel van het Tteken en - tegelijkertijd - een fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van de time-out te worden hervat.

  (Het competitiereglement mag deze taak toewijzen aan de jurytafel)

   

  § 3.5 Uitworp

  Extra paragraaf § 3.5 Uitworp (nieuwe paragraaf)

  In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast is het mogelijk voor het team dat de uitworp neemt om dit recht kwijt te raken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g (vertragen van het spel). Dit resulteert in een spelhervatting voor het andere team.

  § 3.6 u Op een gevaarlijke wijze te spelen 
  § 3.6 t Op een gevaarlijke wijze te spelen 
  Door de verwijdering van §3.6 t erboven zal 
  §3.6 u opnieuw genummerd worden als §3.6 t

   

  Veranderingen in de begeleidende tekst

  Huidige tekst

  Nieuwe tekst 
  §1.2 Afbakening

  Het gehele speelveld .................. diameter van 90 cm. §1.2 Afbakening

  Het gehele speelveld .................. diameter van 90 cm. Het competitiereglement mag toestaan dat reclameafbeeldingen of de vloer en/of op een contrasterende strip langs een buitenste lijn geplaatst worden als de vloer zijn grip behoudt en alle lijnen duidelijk zichtbaar zijn.

   

  §2.2 a Aanvoerder §2.2 a Aanvoerder

  Nieuwe paragraaf toevoegen. 
  De aanvoerder moet een speler zijn die aan de wedstrijd begint.

   

  §2.3 e 3e paragraaf

  De competitieregels zullen bepalen hoe lang een geblesseerde speler behandeld mag worden in het veld. 


  §2.3 e

  Deze tekst staat al in §2.1 c en wordt daarom verwijderd. 


  §3.11 c Het nemen van de strafworp §3.11 c Het nemen van de strafworp

  Toegevoegd als laatste paragraaf:

  Omdat de speler die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting de korf gaat wordt dit gezien als een overtreding van deze regel .