• ZKC staat voor korfballen op een goed niveau 
  veel extra activiteiten voor kinderen 
  oog hebben voor elkaar. Kom gerust eens langs.
  ZKC, meer dan korfbal alleen!

 • Taakomschrijving gastheer / gastvrouw zaalcompetitie


  - Beheer ballen:

  o in het meest rechter materiaalhok staat de ballenkast van ZKC.

  o De kast is gesloten met een cijfercode welke 194 is.

  o Tegenstander krijgt 1of 2 ballen in bruikleen om in te schieten/te gebruiken in de rust

  o Eigen teams krijgen 2 ballen om in te schieten/te gebruiken in de rust

   

  - Korven/velden:

  o zie arbitragemap - Scheidsrechters:

  o Ontvangen o weg wijzen indien nodig

  o Aanbieden consumptiebon voor in de rust of na de wedstrijd

  o Consumptiebon bevindt zich in tas in de ballenkast

  o Indien geen scheidsrechter aanwezig, in overleg met de teams/coaches iemand zoeken om te fluiten

   

  - Tribunes:

  o Uitschuiven in overleg met de zaalbeheerder tijdens wedstrijden van het Eerste

  ?? afhankelijk van drukte publiek

   

  - Scorebord:

  o Digitaal scorebord bedienen, of iemand vragen plaats te nemen bij het bedieningspaneel

  o Bedieningspaneel wordt aangesloten door de beheerder

  o Indien dat nog niet is gedaan, dan vragen of de beheerder dat alsnog doet

  o Speeltijden ?? zie arbitragemap ?? In overleg met de scheidsrechters laatste minuut stil zetten (dus tijd op 1.00 stilzetten)

   

  - Overig:

  o Tijdsbewaking aanvang wedstrijd

  o Oogje in het zeil houden in de hal/ rondom kleedkamers (bijv. hangjongeren).

  Is dit het geval, dan beheerder waarschuwen