• ZKC scheidsrechters - juni 2019

  ZKC scheidsrechters update

   Rompregeling Arbitrage

  Nu de laatste speeldag van het seizoen 2018-2019 achter ons ligt, kunnen we ook voor de veldcompetitie de eindafrekening opmaken. We zijn blij dat ook hiervoor geldt, dat onze doelen zijn gehaald: geen puntenaftrek en een boetebedrag onder de € 500,00.

   zkc scheidsrechters juni 2019

  Afscheid

  Zoals in de afgelopen ALV al bekend is gemaakt, ga ik de scheidsrechterscommissie verlaten.

  Mijn houdbaarheidstermijn als commissielid heb ik zelf gesteld op vijf jaar en die zijn inmiddels verstreken. Met voldoening kijk ik terug op deze periode . Samen met eerst Hans Hoogland en Jacqueline de Vries en daarna met Yvonne Braat, ben ik er in geslaagd om de arbitrage stevig op de kaart te zetten binnen ZKC ’31. Met als resultaat dat de boetes vanuit de Rompregeling Arbitrage flink zijn gedaald en er een redelijk stabiel scheidsrechterskorps aanwezig is.


  Aan de andere kant zijn niet al mijn plannen uit de begintijd gerealiseerd. Ook kijkend naar andere verenigingen, denk ik achteraf dat ze niet reëel waren. We moeten accepteren dat arbitrage nooit een populair onderwerp binnen de sport zal worden. Een verplichting, waar ik in het verleden nog wel voor heb gepleit, zal dan ook nooit gaan werken. Ook ZKC ’31 zal het moeten doen met een aantal ‘witte raven’, die zo moedig zijn om de vele wedstrijden te fluiten.


  Mijn idee is dat het invoeren van twee scheidsrechters per wedstrijd het Ei van Columbus kan zijn. Ik denk dat veel leden het fluiten wel aandurven, als het met iemand samen gebeurt. En ik vind het ook noodzakelijk, want uit ervaring weet ik dat het bijna onmogelijk is om vier koppels tegelijk in de gaten te houden. En dat is wat een korfbalscheidsrechter moet doen ! Bij andere sporten als handbal, hockey en waterpolo fluiten ze al jaren met twee scheidsrechters. Ik hoop dat de KNKV dit nog een keer gaat invoeren.


  Ik ben heel erg blij dat we met Floor van Marsbergen en Stephan Evertsen een arbitraal duo hebben in de hoogste regionen van het korfbal. Ik hoop dat zij hun kundigheid en enthousiasme kunnen overbrengen op de overige scheidsrechters binnen onze vereniging.

  Gekoppeld aan het optimisme en doorzettingsvermogen van Yvonne reken ik er op, dat we onze huidige prestaties in Rompregeling en breedtesport continueren.


  Met het fluiten zelf ga ik zeker nog door. Tot verbazing van velen heb ik er (meestal) nog plezier in. En na een vervelende wedstrijd denk ik altijd maar aan de Rompregeling-tabel en het feit dat ik toch drie tientjes voor de club heb verdiend.


  Als laatste bedank ik iedereen, waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt binnen ZKC ’31. Bij mijn afscheid als voorzitter van de Jeugd TC heb ik het ook gezegd, maar bij deze herhaal ik het nog een keer: dankzij ZKC ’31 heeft deze voetballer de korfbalsport in zijn hart gesloten !  Namens de scheidsrechtercommissie,
  René Tel