Via een kennisgeving in het Noord-Hollands Dagblad bereikte ons het droeve bericht dat ons oud-lid Anja v/d Meulen is overleden. Anja is 59 jaar lid geweest van ZKC (tot 2020) en bekleedde in die tijd diverse functies, waaronder die van TC-lid.

Ook speelde ze meerdere jaren in het eerste en was ze tot 2008 nog spelend lid. Ze speelde daarnaast een belangrijke rol bij de totstandkoming van het jubileumboekje ter ere van ons 75-jarig bestaan in 2006.  Anja is 71 jaar oud geworden. Onze gedachten zijn bij haar naasten.  

Het bestuur