Van de voorzitter

ZKC 1 Herbstmeister?

Ons eerste verlengde afgelopen zaterdag het verblijf aan kop van de Tweede Klasse met nog minstens één week door laagvlieger Fortissomo met 14-10 te verslaan. Ons eerste is nooit echt in gevaar geweest, maar de overwinning kwam niet makkelijk tot stand. De doelpunten van Mark (rugblessure) werden natuurlijk gemist, maar met stug verdedigen en een reboundoverwicht bleven de punten toch in Zaandam. Volgende week wacht grootste concurrent Woudenberg: misschien wordt het kampioenschap daar beslist? In elk geval staat de officieuze titel ‘Herbstmeister’ op het spel. 

Het was het laatste thuisweekend van ons eerste voor we de zaal ingaan. We wilden er niet op gokken dat we het publiek de toegang tot de kantine moesten weigeren als het koud en regenachtig zou zijn, dus werkten we weer met testen-voor-toegang, zoals de overheid dat verplicht als je de kantine in wil voor meer dan alleen een bestelling plaatsen. Veel dank voor de vrijwilligers die op het laatste moment de controles wilden uitvoeren!

Het was een gezellige middag en avond, waar het vaak ging – ook met de aanwezige KZ’ers – over ‘de fusie met ZKV’. Laat ik hier wat zaken verduidelijken, voor zover ik dat al niet mondeling heb gedaan.

‘Fusie met ZKV’

Op dit moment is er nog geen sprake van een fusie met ZKV. De leden hebben daar naar onze mening het laatste woord over, en die zijn nog niet formeel geraadpleegd middels een stemming of buitengewone ALV. Niettemin voeren we als bestuur al langere tijd verkennende gesprekken met ZKV, zodat we de leden straks met alle benodigde informatie kunnen raadplegen. Wél is het zo, dat die verkennende gesprekken steeds concreter worden. We hebben kortgeleden met beide besturen om de tafel gezeten en er is wekelijks contact. ZKV heeft in haar ALV van begin oktober een mandaat van de leden gekregen om een fusietraject verder te onderzoeken; wij hebben dat van onze ALV al eerder gekregen.

Mogelijk heeft u het artikel in het Noord-Hollands Dagblad van maandag 25 oktober gelezen. Hoewel het artikel in de basis correct is, heeft de journalist op sommige punten cruciale nuanceringen weggelaten. Ik vind het vooral belangrijk om de passages over onze christelijke identiteit te nuanceren. Wat ik daarover heb gezegd – en wat er dus had moeten staan – is het volgende: ‘Naar mijn mening heeft religie geen rol in sport, maar ik realiseer me heel goed dat dat voor sommige leden anders is. Ik hoop dat het geen breekpunt wordt in het verdere traject, maar we moeten dat heel zorgvuldig aanpakken en goed luisteren naar de wensen van onze christelijke leden.’ 

Verder wordt het in het artikel gepresenteerd dat de fusie al een feit is, maar dat is absoluut niet het geval. De kans is nog steeds reëel dat het afketst, en we doen het niet ‘zomaar’: we moeten er nadrukkelijk op vooruitgaan – sportief, financieel en qua accommodaties – en als gelijkwaardige partners een nieuwe start maken. We hopen binnenkort weer met de gemeente om de tafel te zitten om te kijken hoe zij daarin staan. Komende woensdag neem ik een voorschot door met onze oud-voorzitters Luuk, Hans en Gosse te praten over hun gedachten, ideeën en inzichten. 

Plastic flesjes

Het is u mogelijk niet ontgaan: de wetgeving rond plastic afval is veranderd. Concreet betekent dat dat er statiegeld op kleine plasticflesjes zit, wat me moeten doorberekenen aan de klant. We hoeven het statiegeld niet uit te betalen bij inlveren, maar we moeten het wel apart gaan inzamelen en verwerken. 

Het leek ons een hoop gedoe voor een relatief klein probleem, dus hebben we besloten alle plastic flesjes in de ban te doen. Spa Rood kunt u nu als Sourcy kopen in blikvorm, en we stoppen met Spa Blauw en AA-drink. We hebben in Nederland het beste kraanwater ter wereld; er is geen meerwaarde van prikloos bronwater. Een glas water of gevulde bidon kost niets. Als alternatief voor AA-drink verkopen we vanaf heden een tweede smaak Aquarius. 

Geen contant geld meer

Daarnaast hebben we besloten dat we met ingang van de tweede veldhelft stoppen met contant geld in de kantine. Het aantal mensen dat nog contant betaalt is heel klein, en weegt niet meer op tegen het gedoe met zakjes met muntjes en papiergeld. Het argument dat de jeugd nog wel eens met wat muntjes een snoepje komt halen, raakt ook steeds meer achterhaald: tegenwoordig komen ze zwaaiend met de PIN-pas van papa of mama de kantine in, zo heb ik al diverse keren gemerkt.

Zien we elkaar op de Halloween-borrel op 29 oktober om 21.00 uur? 

Erwin

voorzitter@zkc31.nl 

www.zkc31.nl 

www.facebook.com/zkc31 

www.instagram.com/zkc31