Beste ZKC’ers, de meesten van jullie zullen inmiddels hebben gelezen of gehoord dat er
nieuwe coronamaatregelen gelden vanaf de zaalcompetitie. We hadden gehoopt dat de
weerstand vanuit de samenleving om sportclubs deze beperkingen op te leggen ervoor zou
zorgen dat de voorgenomen maatregelen zouden worden teruggedraaid. Dat is helaas alleen
voor de buitensporten gelukt, dus als zaalsporters hebben we een paar uitdagingen. Wat we
er verder ook van vinden, het zijn de regels waarbinnen we zullen moeten werken.

De belangrijkste nieuwe regels
1. Spelers en publiek vanaf 18 jaar moeten een CTB (coronatoegangsbewijs) kunnen
laten zien als ze de sporthal binnen willen.
2. Vrijwilligers met een functie (gastvrouw/-heer, knoppendienst, barpersoneel,
scheidsrechters, trainers, coaches, verzorgers, etc.) hoeven geen CTB te laten zien.
3. Personen vanaf 13 jaar die de kantine in willen, moeten ook een CTB kunnen laten
zien.
Een completer overzicht vind je op www.knkv.nl/faqcorona

Geen CTB = geen toegang tot de sporthal
Het eerste en meest pijnlijke gevolg van de nieuwe regels is dat spelers die geen CTB
kunnen laten zien, niet mogen deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Ook ouders zonder
CTB mogen niet naar de wedstrijden van hun kinderen komen kijken. Dus ongevaccineerde
personen of personen die nog geen covid hebben gehad, kunnen alleen de sporthal in als ze
met een PCR-test kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest op het coronavirus.
We realiseren ons heel goed dat dat voor velen een (te) zware belasting zal zijn om twee of
drie keer per week een PCR-test te doen. Mogelijk lukt één keer per week, bijvoorbeeld voor
de wedstrijden, maar we zullen het uiteraard respecteren als mensen ervoor kiezen dit niet te
doen. Informeer alsjeblieft je ploeggenoten, trainer en/of de TC over je standpunt, zodat die
tijdig naar passende oplossingen kunnen zoeken.

Verplichte diensten voor toegangscontrole
Het tweede concrete gevolg is dat we een heleboel vrijwilligers nodig hebben om te
controleren bij de ingang van de sporthal. Hoewel dit ruwweg hetzelfde aantal vrijwilligers zal
vergen als de barbezetting en gastheer/-vrouw tijdens de veldcompetitie, is dit nieuw en dus
een extra belasting. We doen een heel dringend beroep op alle leden om je in te schrijven op
een moment dat het je uitkomt; samen kunnen we ervoor zorgen dat korfballen voor de
meeste ZKC’ers gewoon doorgaat!

Het gaat op dit moment om twee diensten tegelijk op alle momenten op zaterdag dat er
wedstrijden zijn: beide personen doen samen de toegangscontrole, en één persoon is
daarnaast gastheer-/vrouw en ontvangt zoals gebruikelijk de scheidsrechters.
Net als tijdens de veldcompetitie, krijgen alle spelende leden (of hun ouders) binnenkort een
e-mail om ze erop te attenderen dat de diensten beschikbaar zijn in de app. Daarop volgt
een korte periode waarin ze zichzelf kunnen inschrijven via de app (ironisch genoeg kunnen
ook ongevaccineerden zich als vrijwilliger inschrijven voor de toegangscontrole; zij zijn dan
immers vrijwilliger en vrijgesteld van de CTB-verplichting). Daarna zullen we de mensen die
zich niet hebben ingeschreven, indelen op de nog openstaande diensten!

Laten we het leuk houden
Zoals gezegd vinden we hier allemaal wel iets van. Laten we proberen dat los te zien van de
maatregelen die nu eenmaal gelden en waar we ons aan moeten houden. ZKC is niet de
plek om hier moeilijke discussies over te voeren, zeker niet straks met de vrijwilligers bij de
toegangscontrole!
Hopelijk gaan de besmettingscijfers snel genoeg omlaag om de maatregelen over een
poosje weer los te kunnen laten en iedereen te laten korfballen zonder CTB.

Het bestuur