Beste ZKC’er en ouder/verzorger, je hebt ongetwijfeld gehoord dat we met ZKV in gesprek zijn voor een samenwerking die mogelijk leidt tot een fusie. We willen je graag op zaterdag 18 december om 14.00 uur informeren over de stand van zaken en je de gelegenheid bieden om vragen te stellen.

We hopen dat het ‘live’ kan, maar zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Lukt dat niet of slechts beperkt, dan zullen we Teams gebruiken.

Sowieso sturen we de komende weken een uitgebreid document met de stand van zaken, zodat je tijdens de informatieavond niet overvallen wordt met nieuwe informatie.

Voor nu vragen we je om zaterdag 18 december in je agenda te zetten en vrij te houden. Nadere informatie volgt snel.

Hartelijke groet,

Het bestuur