Voorbereiding (bijvoorbeeld vrijdagavond)

·         Neem dit lijstje door zodat je weet wat je te doen staat.

·         Bekijk van tevoren het wedstrijdprogramma.

·         In de app van de KNKV (korfbalbond) staat het meest actuele programma. Hierin worden ook de laatste wijzigingen/annuleringen verwerkt.

 

Algemeen

·         Vergeet niet je aanwezigheid te registreren door je naam op te schrijven op de presentielijst!

·         In de KNKV app staat je start en eindtijd. Zorg dat je op tijd bent.

·         Overleg met de gastheer/-vrouw voor of na je of er bijzonderheden zijn.

·         Wedstrijden in de zaal worden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen afgekeurd; de wedstrijden gaan dus in principe altijd door! Door Corona wil dit tegenwoordig meer voorkomen

·         Wees gastvrij naar de scheidsrechters; we maken geen onderscheid tussen clubscheidsrechters en scheidsrechters van buiten de club:

       Ontvang ze bij aankomst

       Wijs hem/haar de scheidsrechterskleedkamer

       Bied ze een consumptiebon aan voor een drankje in de rust of na de wedstrijd; deze bevinden zich in de tas in de ballenkast (code ballenkast 194) de bar is alleen toegankelijk met een CTB

       Vraag na de wedstrijd of alles naar wens was

·         Als de scheidsrechter niet komt opdagen en er is bekend wie dat is, neem dan contact op met hem/haar. Indien dat niets oplevert, zoek naar iemand die de wedstrijd over kan nemen. De wedstrijd dient altijd door te gaan!

·         Ontvang de tegenpartijen.

·         Wees scherp op de ballen:

       Elke ploeg krijgt 2 inschietballen

       Berg elke bal die je ziet slingeren op

       Ballen liggen in een stalen kast in het rechter materiaalhok; de code van het slot is 194

·         De ZKC teams/coaches zijn verantwoordelijk voor het klaarzetten en opruimen van het wedstrijdmateriaal (palen en ballen).

·         Bewaak de tijd: in principe moet alles stipt op tijd beginnen.

·         Spreek spelers of toeschouwers aan op wangedrag; vind je dit lastig of loopt iets uit de hand, zoek iemand om te assisteren of licht iemand van het bestuur in.

·         Ondersteun degene die de CTB controle doet in de hal

·         Bij hangjongeren, schakel de beheerder in.

 

Regels zaalvloer

·         Niet betreden met glaswerk, eten en kauwgom; bidons, blikjes en plastic flesjes zijn toegestaan.

·         Toeschouwers zijn alleen toegestaan op de tribune. Alleen toeschouwers van de tegenstander die rijouder zijn, zijn toegestaan bij jeugdwedstrijden. Wel met een maximum van 1 rijder per 3 kinderen.

·         Alleen spelers (met CTB), coaches, scheidsrechters en andere stafleden (zonder CTB) mogen zich begeven op de speelvloer.