Na een korte zoektocht zijn we erg blij te kunnen vertellen dat we in Tristan Draaisma een kandidaat-voorzitter hebben gevonden als opvolger van ondergetekende. We zullen Tristan bij de eerstvolgende officiële gelegenheid voorstellen aan de leden. Dit wordt mogelijk in oktober, tijdens een buitengewone ALV. Meer informatie hierover volgt nog.

Vanuit het bestuur hebben we eerder dit jaar een ‘longlist’ en een ‘shortlist’ opgesteld met kandidaten. Belangrijke eigenschappen voor een nieuwe voorzitter zijn het vermogen om te kunnen verbinden, een gunfactor, humor, relativeringsvermogen, en natuurlijk hart voor onze club. We denken dat Tristan al die eigenschappen heeft en zijn dan ook heel verheugd dat hij na twee leuke en inspirerende gesprekken de uitdaging aandurft.

En dat is goed voor onze club. Na acht jaar voorzitterschap merk ik dat het tijd is voor frisse ideeën en nieuwe energie. Er is veel ten goede veranderd de laatste jaren, maar er zijn ook nog genoeg uitdagingen en die verdienen iemand met een nieuw perspectief. Corona stelde mijn beslissing om te stoppen uit, en toen kwamen de fusiegesprekken met ZKV die me deden besluiten voorlopig aan te blijven. Maar zo is er altijd wel een reden om door te gaan, en daarom heb ik op de laatste ALV al aangekondigd dat dit sowieso mijn laatste jaar als voorzitter zou zijn. Ik ben ontzettend blij dat ik geen leeg stoeltje achterlaat, maar dat Tristan die belangrijke taak bij onze mooie club van me over wil nemen.

Wel kom ik mijn belofte na om het fusietraject te blijven begeleiden. Het zou zonde en weinig efficiënt zijn als we de opgebouwde relaties en overlegstructuren met ZKV en de gemeente opnieuw moeten opbouwen. Ik blijf dat met veel plezier doen om de toekomst van onze club te waarborgen.

Tristan is in principe één jaar voorzitter van ZKC. De leden van ZKC en ZKV moeten nog stemmen over een fusie vanaf seizoen 2023/2024, dus we willen op dit moment niet vooruitlopen op de situatie daarna. Mochten de leden instemmen met een fusie, dan zullen we samen met ZKV gaan nadenken over de invulling van bestuursfuncties.

Voor nu wens ik namens het bestuur iedereen hele mooie zomer!

Erwin