De afgelopen weken hebben verschillende werkgroepen overleg gevoerd over
uiteenlopende zaken: de organisatie van de nieuwe vereniging, de inrichting van de
nieuwe accommodatie, het aantal teams dat uitkomt in de (zaal)competitie, de
financiële kaders, activiteiten, etc. Een speciale werkgroep buigt zich over de nieuwe
clubnaam en clubkleuren: meer dan 140 inzendingen zijn ontvangen waaruit de
werkgroep de beste inzendingen selecteert. Net als geldt voor de andere
werkgroepen, brengt deze werkgroep een advies uit aan het gezamenlijke bestuur
dat de afgelopen weken regelmatig bij elkaar komt. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd
naar de suggesties.


De voorzitters van beide verenigingen hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn
om het bestuur van de nieuwe vereniging gezamenlijk voor te zitten. De invulling van
de andere posities in het nieuwe bestuur, en van de andere commissies, zal starten
zodra er overeenstemming is over de organisatiestructuur. Uiteindelijk is het
natuurlijk aan de leden om de nieuwe bestuurs- en commissieleden te verkiezen
tijdens de ledenvergadering.


Het is prettig om de positieve en constructieve sfeer waar te nemen die de
boventoon voert tijdens de discussies in de verschillende werkgroepen. Er wordt
goed samengewerkt tussen de mensen van ZKC en ZKV in deze werkgroepen. De
verslagen en voorstellen uit de werkgroepen worden verzameld in een google drive
zodat de benodigde informatie met elkaar gedeeld wordt.


Op vrijdag 6 januari organiseren wij een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie om 20 uur
in clubgebouw De Kiep op het Hoornseveld. Behalve een toast op het nieuwe jaar
zullen wij de leden ook bijpraten over de laatste ontwikkelingen wat betreft de nieuwe
vereniging en de nieuwe accommodatie. Wij hopen met velen van u het glas te
heffen op een voor ons zo belangrijk nieuwjaar.


Tristan Draaisma & Lex Kaper.