Zoals het er nu naar uit ziet, zal eind deze maand onze nieuwe accommodatie op
sportpark Hoornseveld opgeleverd worden. Dat betekent dat we onze plannen wat
betreft de opening van ons nieuwe veld en clubgebouw concreet kunnen maken.
Beide besturen willen graag de “thuiswedstrijd” van ZKV tegen ZKC aangrijpen om
de nieuwe accommodatie op een feestelijke manier in gebruik te nemen. Op die dag
hopen wij alle (jeugd)leden te verwelkomen op ons nieuwe complex waar, naast de
wedstrijden, allerlei leuke activiteiten georganiseerd zullen worden. De wedstrijd ZKV
– ZKC staat in het competitieschema op zaterdag 13 mei aanstaande; houd deze
datum alstublieft vrij in uw agenda, u wordt natuurlijk nog uitgebreid geïnformeerd
over de activiteiten tijdens deze feestelijke opening van ons veld.

Op vrijdagavond 14 april aanstaande zullen wij een receptie houden ter gelegenheid
van de realisatie van de nieuwe accommodatie. Hiervoor zullen wij
vertegenwoordigers van, onder andere, gemeente Zaanstad, bouwbedrijf Vet en
installateurs, architectenbureau Nunc, CSC Sport (aanleg kunstgrasvelden), Bureau
Riet (planning openbare ruimte), onze sponsors en buurverenigingen uitnodigen.

Ondertussen gaat het fusieproces gestaag voort. Het Koninklijk Nederlands Korfbal
Verbond heeft de fusie tussen ZKV en ZKC’31 tot KVZ’23 inmiddels goedgekeurd.
De beide voorzitters hebben gesproken met de notaris die ons begeleidt bij de
formele kanten van het fusieproces. Er zal sprake zijn van een zogenaamde “warme”
fusie, waarbij beide verenigingen per 1 juli aanstaande op gaan in de nieuwe
vereniging KVZ’23. Hiertoe wordt binnenkort een zogenaamd fusievoorstel opgesteld
en worden de benodigde stukken (oude en nieuwe statuten, jaarrekening van beide
verenigingen, de samenstelling van het nieuwe bestuur) gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel. De werkgroep organisatie bereidt dit proces momenteel in detail
voor.

Ook zijn de voorbereidingen voor de competitie 2023 – 2024 in volle gang. KVZ’23
zal waarschijnlijk inschrijven met tien seniorenteams en zeventien jeugdteams. U
heeft al in de krant kunnen lezen dat trainer/coach Michael Hendriks de selectie voor
zijn rekening zal nemen. Het voor de ledenwerving zo belangrijke jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi (het grootste schoolkorfbaltoernooi van de wereld) vindt plaats
in de week van 26 juni en wordt gezamenlijk door ZKV en ZKC georganiseerd. Voor
het gezamenlijke jeugdkamp in de zomervakantie hebben zich inmiddels al meer dan
60 kinderen van beide verenigingen ingeschreven.

Nu wordt het zaak om de verhuizing van de inventaris van beide clubgebouwen (in
ieder geval datgene dat we nog willen blijven gebruiken) voor te bereiden. De
(professionele) keuken in het nieuwe clubgebouw is inmiddels geplaatst; aanstaande
maandag wordt de bar geïnstalleerd. De PVC vloer is gelegd, de verlichting is
aangebracht, het (meeste) sanitair is klaar, het alarm functioneert; zo hier en daar
moet nog een probleem worden opgelost. Maar het begint er allemaal heel mooi uit
te zien. De werkgroep interieur heeft leuke ideeën over de inrichting van de binnen-
en buitenruimte, met natuurlijk de nodige budgettaire randvoorwaarden.
Kortom, er wordt door velen enthousiast en hard gewerkt aan de totstandkoming van
onze nieuwe vereniging. Nog even doorbijten en dan kunnen we straks jarenlang
genieten van een prachtige accommodatie van een springlevend KVZ.

Tristan Draaisma & Lex Kaper